Název stavby:
Na Svážce

Prováděné práce:
rekonstrukce lávky

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
09/2017–12/2017