Název stavby:
Pod Mlýnkem

Prováděné práce:
rekonstrukce mostu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
09/2017–11/2017