Název stavby:
Most v ul. Mendíků, B021, P4

Prováděné práce:
Oprava mostu, nové závěrné zídky, nová spřažená deska, litý asfalt, sanace spodní stavby, nové zábradlí, nový dilatační závěr, hloubkové spárování opěr a koryta

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
09/2021-04/2022