Název stavby:
0037-2 most Průhonice

Prováděné práce:
rekonstrukce mostu

Investor:
PKB

Termín stavby:
09/2019-10/2019