Název stavby:
Most, X514..1,2, Průmyslová, Želivka, Praha 14 – stavební údržba objektu.

Prováděné práce:
Oprava mostu – zbourání krajního nosníku a říms, nové železobetonové kotvené římsy, dobetonávky mostních opěr, izolace pod římsami, sanace spodní stavby, nové zábradlí.

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
10/2021-06/2022