Název stavby:
II/105 PSÁRY – MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK

Prováděné práce:
výstavba nového mostu

Investor:
Froněk, spol. s r. o.

Termín stavby:
09/2020-12/2020