Název stavby:
Radotín

Prováděné práce:
rekonstrukce schodiště

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
05/2017–07/2017