Název stavby:
Radotín – Praha 16

Prováděné práce:
zajištění stávající lávky

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
03/2018-04/2018