Název stavby:
D 077 U Učiliště Janky – oprava mostu, Praha 16 – Radotín

Prováděné práce:
Nové mostního vybavení mostu, nové spádové, izolační a vozovkové vrstvy. Na spodní stavbě byla provedena sanace nosných konstrukcí mostu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
07/2022-09/2022