Název stavby:
Most ev. č. 114-110 – Radouš

Prováděné práce:
nová konstrukce mostu

Investor:
KSÚS Střed. Kraj

Termín stavby:
07/2019-11/2019