Název stavby:
Schodiště Rochovská 2

Prováděné práce:
Nové železobetonové schodiště

Investor:
INPROS Praha, a.s.

Termín stavby:
02/2021-03/2021