Název stavby:
Rudná – oprava nadjezdu nad D5

Prováděné práce:
oprava mostu-1 etapa

Investor:
KSÚS

Termín stavby:
02/2017–06/2017