Název stavby:
TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce mostků, Praha 5, SO 01-Propustek a SO 02 – most

Prováděné práce:
2 nové mostní konstrukce SO 01 Propustek – nosná konstrukce je tvořena železobetonovým rámem. SO 02 Most – nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska, nově vybudované železobetonové opěry. Zakládání plošné.

Investor:
Ekologické a inženýrské stavby spol s r.o.

Termín stavby:
01/2023 – 10/2023