Název stavby:
Most, V021, Slovanský ostrov, Praha 1 – Nové Město – stavební údržba

Prováděné práce:
Sanace horního povrchu mostovkové desky a zábradelní zídky, nová hydroizolace mostovky a vozovkové vrstvy a povrchy chodníků. Sanace spodních částí mostu.

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
05/2022-10/2022