Název stavby:
Štěpařská X 054

Prováděné práce:
oprava lávky pro pěší

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
09/2018-10/2018