Název stavby:
Lávka pro pěší přes železniční trať ve Stráži nad Nisou – opěry

Prováděné práce:
Nové železobetonové opěry kotvené do původních kamenných opěr a ztužení a oprava stávajících opěr vrtanými mikropilotami.

Investor:
OK-BE s.r.o.

Termín stavby:
11/2022-12/2022