Název stavby:
III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519–1 přes Svinařský potok u Svinař – stavba

Prováděné práce:
Náhrada stávajícího mostu, nová žlb. monolitická polorámová konstrukce plošně založená, monolitické římsy.

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Termín stavby:
11/2022 – 06/2023