Název stavby:
U Prašného mostu

Prováděné práce:
rekonstrukce zastávky

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
09/2017-01/2018