Název stavby:
Oprava lávky přes Výmolu v ulici U Výmoly v Úvalech

Prováděné práce:
Demolice stávající lávky, oprava, sanace spodní stavby, montáž nové ocelové konstrukce a betonáž nové spřažené desky.

Investor:
Městský úřad Úvaly

Termín stavby:
05/2023 – 06/2023