Název stavby:
Most G001 Zapova, Praha 5 – stavební údržba

Prováděné práce:
Rekonstrukce galerie – sanace vnitřních povrchů komor mostu, nová ŽB monolitická římsa, nové ocelové zábradlí se svislou výplní, provedení nové izolace NK, sanace horního povrchu NK, nový chodník a obruby.

Investor:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Termín stavby:
09/2023 – 12/2023