Název stavby:
MU Zdice – schody

Prováděné práce:
zřízení schodů

Investor:
MU Zdice

Termín stavby:
09/ 2012 – 11/2012