Název stavby:
Zdice

Prováděné práce:
oprava parteru u studny

Investor:
MÚ Zdice

Termín stavby:
03/2017-05/2017