Název stavby:
Rekonstrukce bazénu, zázemí občerstvení a sociálního zařízení pro návštěvníky koupaliště ve Zdicích

Prováděné práce:
Byly odstraněny původní obklady, železobetonové konstrukce byly sanovány a natažena nová izolační stěrka. Bazén byl obložen novými obklady pro bazény. Rekonstruováno bylo i sociální zařízení a zpevněné plochy.

Investor:
Město Zdice

Termín stavby:
10/2021-06/2022