Název stavby:
Y 005 Nad Zlíchovem

Prováděné práce:
rekonstrukce mostu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
07/2019-10/2019