10a-Oprávnění hl. mostní prohlídky V. Pánek 2018-2023

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek objektů pozemních komunikací