Psáry-20

Psáry-20

Název stavby:II/105 PSÁRY – MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK Prováděné práce:výstavba nového mostu Investor:Froněk, spol. s r. o. Termín stavby:09/2020-12/2020...
Družná-20

Družná-20

Název stavby:P 573–ČS Exilu-Družná, Praha 12 5 Prováděné práce:obnova izolace a sanace podchodu Investor:TSK, hl. města Prahy, a.s. Termín stavby:07/2020-10/2020...
Klíčany-20

Klíčany-20

Název stavby:Most ev. č. 2427-1 před obcí Klíčany Prováděné práce:výstavba nového mostu Investor:KSUS Střed. Kraje Termín stavby:10/2020-12/2020...
Karlín-20

Karlín-20

Název stavby:Karlín -PPO na stokové síti – 3 SO Prováděné práce:nové železobetonové konstrukce Investor:Čermák a Hrachovec, a.s. Termín stavby:01/2020-09/2020...
D11-20

D11-20

Název stavby:D0, D11 Oprava mostů Prováděné práce:lokální sanace NK, římsy, opěr, trhliny Investor:ŘSD ČR Termín stavby:09/2020-05/2020...