Nalžovice-20

Nalžovice-20

Název stavby:Obnova mostu M-02 Nalžovice Prováděné práce:výstavba nového mostu Investor:Manabau, s.r.o. Termín stavby:09/2020-12/2020...
Černý vůl-20

Černý vůl-20

Název stavby:II/240, hr. Hl. m. Praha – II/101, stavba Černý Vůl, opěrná zeď Prováděné práce:rekonstrukce stávajících zdí kolem silnice Investor:KSUS Střed. Kraje Termín stavby:09/2020-10/2020...
Psáry-20

Psáry-20

Název stavby:II/105 PSÁRY – MOST EV.Č. 105-002 PŘES SULICKÝ POTOK Prováděné práce:výstavba nového mostu Investor:Froněk, spol. s r. o. Termín stavby:09/2020-12/2020...
Klíčany-20

Klíčany-20

Název stavby:Most ev. č. 2427-1 před obcí Klíčany Prováděné práce:výstavba nového mostu Investor:KSUS Střed. Kraje Termín stavby:10/2020-12/2020...
D11-20

D11-20

Název stavby:D0, D11 Oprava mostů Prováděné práce:lokální sanace NK, římsy, opěr, trhliny Investor:ŘSD ČR Termín stavby:09/2020-05/2020...