Masarykovo nádraží-21

Masarykovo nádraží-21

Název stavby:Most X 540 Přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2 – údržbové práce Prováděné práce:Údržbové práce, výměnu a čištění svislých svodů odvodnění mostu Investor:TSK, hl. města Prahy, a.s. Termín stavby:03/2021-10/2021...
Lužná-21

Lužná-21

Název stavby:III/2371 Lužná Prováděné práce:Oprava mostu – nová spřažená deska, nová izolace, nové římsy, sanace spodní stavby, zábradlí. Nová železobetonová opěrná zeď Investor:Froněk, spol. s r. o. Termín stavby:04/2021-08/2021...
nádraží Hostivař-21

nádraží Hostivař-21

Název stavby:Praha bez bariér – nádraží Hostivař, propustnost uzlu, Praha 15. Prováděné práce:Nová železobetonová zeď Investor:INPROS Praha, a.s. Termín stavby:08/2021-10/2021...
Litol-21

Litol-21

Název stavby:II/272 Litol, rekonstrukce Prováděné práce:Oprava mostu, nové úložné prahy, nová mostovka, izolace, nové římsy, sanace spodní stavby, nové zábradelní svodidlo Investor:Zepris, spol. s r. o. Termín stavby:06/2021-09/2021...
Praha 4, Mendíků-21

Praha 4, Mendíků-21

Název stavby:Most v ul. Mendíků, B021, P4 Prováděné práce:Oprava mostu, nové závěrné zídky, nová spřažená deska, litý asfalt, sanace spodní stavby, nové zábradlí, nový dilatační závěr, hloubkové spárování opěr a koryta Investor:TSK, hl. města Prahy, a.s. Termín...