Zapova – 2023

Zapova – 2023

Název stavby:Most G001 Zapova, Praha 5 – stavební údržba Prováděné práce:Rekonstrukce galerie – sanace vnitřních povrchů komor mostu, nová ŽB monolitická římsa, nové ocelové zábradlí se svislou výplní, provedení nové izolace NK, sanace horního povrchu NK, nový...
Dolík – 2023

Dolík – 2023

Název stavby:Rekonstrukce mostu DOLÍK v obci Rybníky Prováděné práce:Náhrada stávajícího mostu. Nosní konstrukce železobetonový polorám, plošné základy, monolitické římsy. Investor:Obec Rybníky Termín stavby:09/2023 –...
Svinaře – 2023

Svinaře – 2023

Název stavby:III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519–1 přes Svinařský potok u Svinař – stavba Prováděné práce:Náhrada stávajícího mostu, nová žlb. monolitická polorámová konstrukce plošně založená, monolitické římsy. Investor:Krajská správa a údržba silnic Středočeského...
Kounov – 2023

Kounov – 2023

Název stavby:III/22920 Kounov – most ev. č. 22920-2 II Prováděné práce:Náhrada stávajícího mostu, železobetonový rám proměnné výšky. Spodní stavbu tvoří železobetonové integrované opěry se zavěšenými křídly. Založení opěr je hlubinné, na 6 velkoprůměrových pilotách....
Most – Kostelec – 2023

Most – Kostelec – 2023

Název stavby:Oprava mostu ev. č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem Prováděné práce:Oprava stávajícího mostu, stávající NK byla odlehčena novou ŽB deskou vč. přechodové oblasti mostu zakončenou ŽB prahy založenými hlubině na mikropilotách. Nová...