Čechův most 2023 – 2

Čechův most 2023 – 2

Název stavby:PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, SO 201 Opěrná zeď Letenských sadů Prováděné práce:Nová železobetonová zárubní zeď, založená plošně do tvaru L. Zabezpečení svahu torkrétováním. Kamenný obklad provedl Objednatel. Investor:EUROVIA cs, a.s. Termín...
Úvaly – 2023

Úvaly – 2023

Název stavby:Oprava lávky přes Výmolu v ulici U Výmoly v Úvalech Prováděné práce:Demolice stávající lávky, oprava, sanace spodní stavby, montáž nové ocelové konstrukce a betonáž nové spřažené desky. Investor:Městský úřad Úvaly Termín stavby:05/2023 –...
Modřany – 2023

Modřany – 2023

Název stavby:PHS 441 – Generála Šišky, Praha 4, PHS 465 K Barrandovu, Praha 5 Prováděné práce:Opravy 2 PHS. Byly provedeny sanační práce, které spočívaly v otryskání konstrukcí tlakovou vodou, očištění betonu a cihel mechanicky, reprofilace sanačními maltami a...
CS Exilu – 2023

CS Exilu – 2023

Název stavby:Most, P574, ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU, (Povodňová), Praha 12 Prováděné práce:Celková rekonstrukce podchodu. Nová spřažená železobetonová deska na objektu a přechodové desky, izolace objektu a všechny viditelné plochy objektu sanovány, Investor:Technická...
Slivenec – 2023

Slivenec – 2023

Název stavby:TV Slivenec, etapa 0021 Rekonstrukce mostků, Praha 5, SO 01-Propustek a SO 02 – most Prováděné práce:2 nové mostní konstrukce SO 01 Propustek – nosná konstrukce je tvořena železobetonovým rámem. SO 02 Most – nosnou konstrukci tvoří monolitická...