Čakovická-21

Čakovická-21

Název stavby:X 601, Čakovická, most Klíčov, Praha 9 – výměna mostních závěrů Prováděné práce:Údržbové práce a výměna mostních závěrů Investor:TSK, hl. města Prahy, a.s. Termín stavby:11/2020-05/2020...
Průmyslová-21

Průmyslová-21

Název stavby:Most, X514..1,2, Průmyslová, Želivka, Praha 14 – stavební údržba objektu. Prováděné práce:Oprava mostu – zbourání krajního nosníku a říms, nové železobetonové kotvené římsy, dobetonávky mostních opěr, izolace pod římsami, sanace spodní stavby, nové...
Lužná-21

Lužná-21

Název stavby:III/2371 Lužná Prováděné práce:Oprava mostu – nová spřažená deska, nová izolace, nové římsy, sanace spodní stavby, zábradlí. Nová železobetonová opěrná zeď Investor:Froněk, spol. s r. o. Termín stavby:04/2021-08/2021...
Čenkov-21

Čenkov-21

Název stavby:Čenkov – oprava spodního mostu v obci Prováděné práce:Oprava mostu, nová spřažená deska, nová izolace, nové římsy, sanace spodní stavby, nové zábradlí Investor:Obec Čenkov Termín stavby:03/2021-06/2021...
Čechův most-21

Čechův most-21

Název stavby:V013 Čechův most – Oprava zábradlí včetně PKO a obnova uměleckořemeslné výzdoby zábradlí – 1. etapa Prováděné práce:Oprava statických a konstrukčních závad zábradlí, výměna nosných prvků zábradlí – konzol, obnovení protikorozní ochrany (PKO) a...