Hořovice-22

Hořovice-22

Název stavby: Hořovice -1. ZŠ – Oprava venkovního schodiště Prováděné práce: Nahrazení původního železobetonového schodiště ocelovou nosnou konstrukcí se stupni z pororoštů. Investor: Město Hořovice Termín stavby: 02/2022-08/2022...
Stráž nad Nisou-22

Stráž nad Nisou-22

Název stavby:Lávka pro pěší přes železniční trať ve Stráži nad Nisou – opěry Prováděné práce:Nové železobetonové opěry kotvené do původních kamenných opěr a ztužení a oprava stávajících opěr vrtanými mikropilotami. Investor:OK-BE s.r.o. Termín...
Zdice-22

Zdice-22

Název stavby:Rekonstrukce bazénu, zázemí občerstvení a sociálního zařízení pro návštěvníky koupaliště ve Zdicích Prováděné práce:Byly odstraněny původní obklady, železobetonové konstrukce byly sanovány a natažena nová izolační stěrka. Bazén byl obložen novými obklady...
Most legií-22

Most legií-22

Název stavby:Most, V020, Most Legií, Praha 1 – oprava oblouku č. 5 v havarijním stavu Prováděné práce:Opraveno bylo poškozené kotvení stožáru osvětlení S5-P vč. spodní části a byla provedena oprava poškozeného horního vrcholového klenáku klenby nad Střeleckým...
Lávka armády-22

Lávka armády-22

Název stavby:Most, X080 Lávka pro pěší Armády – Pod Hranicí, Praha 13 – stavební údržba Prováděné práce:Sanační práce na železobetonové konstrukci. Na pochozí ploše nová pochozí izolace. Na obou koncích mostu byly vyměněny dilatační závěry. Zábradlí bylo demontováno...