Bělohorská-22

Bělohorská-22

Název stavby:Most, P038, Bělohorská, Bělohorská Vypich (Kaufland), PRAHA 6 – stavební údržba Prováděné práce:Stěny a stropy byly očištěny, vyspraveny sanačními materiály a nátěr byl obnoven. Byly vyměněny dilatační závěry, dilatační spáry byly vyčištěny a znovu...
Klárov-22

Klárov-22

Název stavby:Klárov – opěrná zeď + zábradlí  Prováděné práce:Nová železobetonová monolitická opěrná zeď, tvaru obráceného písmene T. Zeď byla rozdělena na 3 dilatační úseky. Nové ocelové kovářsky opracované zábradlí, osazené na koruně opěrné zdi. Investor:Zeď...
Mníšek pod Brdy-22

Mníšek pod Brdy-22

Název stavby:Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy  Prováděné práce:Nová spádová deska, spřažena s původní NK, nová izolace, odvodnění, nové římsy, nové sloupky a výplně zábradlí. Na nové spřahující desce a na předpolích byla provedena vozovka s dlážděným...
Radotín-22

Radotín-22

Název stavby: D 077 U Učiliště Janky – oprava mostu, Praha 16 – Radotín Prováděné práce: Nové mostního vybavení mostu, nové spádové, izolační a vozovkové vrstvy. Na spodní stavbě byla provedena sanace nosných konstrukcí mostu Investor: TSK, hl. města Prahy, a.s....
Slovanský ostrov-22

Slovanský ostrov-22

Název stavby: Most, V021, Slovanský ostrov, Praha 1 – Nové Město – stavební údržba Prováděné práce: Sanace horního povrchu mostovkové desky a zábradelní zídky, nová hydroizolace mostovky a vozovkové vrstvy a povrchy chodníků. Sanace spodních částí mostu. Investor:...